Sponsorzy

Sponsorzy

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. PFR identyfikuje i skutecznie wypełnia luki rynkowe, kierując się misją: Razem tworzymy praktyczne rozwiązania dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości.

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju
Krucza 50, 00-025 Warszawa

https://pfr.pl/fundacja.html